Skip to main content

Aansprakelijkheid- en vrijwaringsformulier AIM Kart Academy B.V.

  Deelnemersvoorwaarden:

  1. Ik ben verantwoordelijk voor de veiligheid van de rijder. Ik zorg ervoor dat zij de veiligheidsinstructies krijgen van een medewerker, deze ook begrijpen en zullen opvolgen zoals aangegeven.

  2. Ik verklaar dat ik het ouderlijk gezag heb of niet het ouderlijk gezag heb, maar ik ouder ben dan 18 jaar en toestemming heb van de ouder(s)/voogd om het aansprakelijkheid- en vrijwaringsformulier te accorderen.

  3. Ik vrijwaar, volledig het management van Kart Academy en van de circuits, haar medewerkers en sponsors, bestuurders van voertuigen, officials, ondersteunend personeel, vertegenwoordigers en elk ander persoon die bij de organisatie en uitvoering van onze deelname betrokken is, van iedere aansprakelijkheid en alle soorten claims met betrekking tot schade, verlies, onkosten, verwondingen of overlijden die kunnen voortkomen uit de voorbereiding of onze passieve of actieve deelname aan de activiteiten. Ik ben mij ervan bewust dat een en ander inhoudt dat deelname volledig voor onze eigen rekening en risico geschiedt.

  4. Ik verklaar dat rijder in goede gezondheid verkeert, het gezichtsvermogen (met of zonder hulpmiddelen) ruim voldoende is voor verkeersdeelname op de openbare weg, dat rijder niet lijdt aan epilepsie of hemofilie of welke andere aandoening of handicap dan ook die tijdens deelname gevaar voor rijder, de andere deelnemers of welke andere betrokkene dan ook kan opleveren. Ik verklaar dat alleen ik verantwoordelijk ben en zal zijn voor de beslissing of de fysieke en mentale gesteldheid van rijder hem/haar in staat stelt tot deelname.

  5. Ik verklaar dat alleen ik en rijder verantwoordelijk zijn en zullen zijn voor de beslissing om rijder te laten rijden of niet (meer) te laten rijden met een kart op welk moment dan ook, onder voorbehoud van de bevoegdheid van de organisatie om rijder onder omstandigheden, van deelname uit te sluiten.

  6. Ik verklaar dat er naar aanleiding van dit evenement contact met mij mag worden opgenomen voor commerciƫle doeleinden alsook dat ik afstand doe van het portretrecht van de deelnemers.